Zamówienia

Niezbędne informacje do prawidłowego wykonania wykrojnika:  

 1. Wektorowy obrys wykrojnika w postaci elektronicznej (.cdr,  .ai, .eps, .cf2, .pdf) 
 2. W przypadku wielu użytków: ich ilość i rozmieszczenie względem siebie na arkuszu. 
 3. Z której strony arkusza jest chwyt (łapki). 
 4. Odległość pierwszego noża od krawędzi arkusza. 
 5. Określenie, która strona arkusza jest prawoczytelna. 
 6. Okreslenie, czy materiał będzie sztancowany od strony prawoczytelnej druku, czy od strony niezadrukowanej.  

W przypadku zadruku dwustronnego, proszę podać:  

 1. Od której strony ma być arkusz sztancowany. 
 2. Gramatura i rodzaj surowca. 
 3. Nazwisko i numer telefonu osoby, która w razie wątpliwości, udzieli wyjaśnień. 
 4. Informacja: na jaka firmę wystawić fakturę. 
 5. Sugerowany termin wykonania wykrojnika i prośba o potwierdzenie otrzymania zamówienia telefonicznie lub mailem. 

Informacje dodatkowe 

 • Rodzaj i typ maszyny sztancującej, (automat, tygiel, wykrawarka rolowa). 
 • Wielkość deski wykrojnika. 
 • Inne wymagania. 

UWAGA !!! 

Aby zapobiec zniszczeniu większej ilości materiału, osoba sztancująca powinna po pierwszych kilku wykrojach, przeprowadzić kontrolę wykroju.  Tym samym firma Laser-Pak nie odpowiada za szkody materiałów powstałe podczas sztancowania.

 

Kontakt
z nami

L-Flex Sp. z o.o.

Tel. +48 22 844 30 75
Tel. +48 22 844 05 19

E-mail: wykrojnik@wykrojnik.pl
E-mail: erbel@laserpak.com.pl

Zakład produkcyjny

Szef produkcji Piotr bik
Tel.798-309-373
Tel. +48 22 750 98 60

kontakt i mapa dojazdu